Fatigue scientists shown to be wrong. Dutch guidelines for chronic fatigue syndrome obsolete

Lou Corsius, father of an ME patient, and Frank Twisk, a ME patient, recently published a scientific article in General Medicine Open. http://www.oatext.com/pdf/GMO-1-117.pdf They analysed five well-known scientific publications by a Dutch group of researchers. The analysis shows that there is no evidence to substantiate the alleged effect of cognitive behaviour therapy with a graded activity protocol in patients with chronic fatigue syndrome (CFS) or with ME (Myalgic Encephalomyelitis).

Misleading impression

According to both authors, the fatigue scientists systematically present a misleading positive impression of the results of their research into the effect of cognitive behavioural therapy and graded activity. Among other things, patients have been examined who do not suffer with CFS. The researchers did not investigate a group that specifically consists of ME patients. Objective measurements were not carried out or the results were only published much later. No positive objective effect could be found.

Conflicting statements

To support the so called positive effect of the treatment, the fatigue scientists use subjective measures. These are mainly questionnaires filled in by patients before and after the treatment period. On the basis of these outcomes, the researchers claim that patients have improved or even recovered. They made serious mistakes and they contradicted their own writings in other studies. Patients who were considered recovered in one study were ill enough to match the inclusion criteria in other studies of the same research group.

No proof

The assumption of these fatigue scientists is that the patients have false illness beliefs. These beliefs would maintain their disease. No proof has been found for this assumption. The analysis also shows that there is no evidence to underpin the effect of the treatment. This is in line with the results of the analysis of a major British study into the treatment of CFS. That analysis also shows serious mistakes have been made and no evidence has been found to substantiate the effect of the treatment.

Disturbed metabolism body cells

Researchers from universities around the world have meanwhile shown that people with CFS or ME are confronted with a disturbed metabolism in their body cells. Instead of energy, lactic acid is produced. The same substance that causes tired muscles and muscle pain after a hard effort.

Consequences for treatment

The five researches are seriously flawed. The results do not underpin the claimed effect of cognitive behavioural therapy and graded activity in CFS. Meanwhile, it has been decided in Great Britain that the treatment guidelines will be adjusted. In the United States the recommendation for these treatments has been deleted.

The treatment guidelines for CFS in the Netherlands are based on these failing studies and therefore should be adjusted immediately.

 

http://www.oatext.com/pdf/GMO-1-117.pdf

Frank Twisk, MBA, MBI, BEd, BEc

Lou Corsius, MSc

Analysed studies

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11265953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947511

http://www.bmj.com/content/early/2003/12/31/bmj.38301.587106.63

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426416

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22385683/

 

 

Advertenties

de combinatie gedragstherapie en stapsgewijze opbouw activiteiten (CGT+) heeft geen enkel objectief (positief) effect

An analysis of Dutch hallmark studies
confirms the outcome of the PACE trial:
Cognitive behaviour therapy  with a graded activity protocol
is not effective  for chronic fatigue syndrome and
Myalgic Encephalomyelitis.
FNM Twisk, LAMM Corsius.
Gen Med Open. 2018; 1(3). doi: 10.15761/GMO.1000117.
http://www.oatext.com/pdf/GMO-1-117.pdf

Een grondige analyse van de  vijf meest spraakmakende studies van het
Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)
toont aan dat  de combinatie gedragstherapie  en ‘stapsgewijze opbouw van activiteiten’ (CGT+)  geen enkel objectief (positief) effect heeft  op de (uitzichtloze) situatie van patiënten  met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

De uitkomsten van de analyse  bevestigen het beeld van de omstreden PACE-trial:
de (vergaande) conclusies m.b.t.  de veronderstelde positieve effecten van CGT+
worden op geen enkele wijze gerechtvaardigd  door de gerapporteerde uitkomsten.

Een recente studie van enkele PACE-trial onderzoekers  bevestigt dat  ‘stapsgewijze revalidatie’  een negatief effect heeft op een groep patiënten. Ondanks beweringen van het tegengestelde  is het effect van CGT+  in patiënten met Myalgische Encefalomyelitis (ME),  een neuromusculaire ziekte,  nimmer onderzocht of gerapporteerd.

Echter, gelet op één van de kenmerkende symptomen van ME,  langdurige spierzwakte (en spierpijn)  na een minimale fysieke inspanning,  is het aannemelijk dat
CGT+ schadelijk is voor een grote groep patiënten.

Ondanks het ontbreken van bewijs en  aanwijzingen dat CGT+ schadelijk is,
wordt CGT+ door de Gezondheidsraad  sinds 2005 als ‘effectief’ aangeduid en
de verwachting is dat  ook in het binnenkort te verschijnen adviesrapport
ME en CVS, in strijd met de definities, op één hoop gegooid worden, en
CGT+ als evidence-based  ‘voorkeursbehandeling’ aanbevolen wordt.

Dit is het gevolg van het feit dat  de ‘vermoeidheidsdeskundigen’ van het NKCV,
die de ‘werkzaamheid’ van CGT+ onderzoeken en actief promoten
sinds de eeuwwisseling  een hoofdrol spelen in de Gezondheidsraadcommissie.

Gelet op het bewijs dat voorhanden is en  de potentiële iatrogene schade van CGT+
is het hoog tijd voor een stevige koerswijziging  in Nederland (en België).

Het huidige (medische) beleid m.b.t. ME en CVS  is een beschaafd land onwaardig.

http://www.hetalternatief.org/CGT%20GET%20Review%20NKCV%20T…

http://www.hetalternatief.org/Samenvatting%20NKCV%20GMO%202…

Ongelijk vermoeidheidswetenschappers aangetoond. Richtlijnen Chronisch VermoeidheidsSyndroom achterhaald

http://www.oatext.com/pdf/GMO-1-117.pdf

 Lou Corsius, vader van een ME-patiënte, en Frank Twisk, een ME-patiënt, hebben onlangs een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in General Medicine Open.  Zij hebben vijf bekende wetenschappelijke publicaties van een Nederlandse groep vermoeidheids-wetenschappers geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat er geen bewijs is voor de werking van cognitieve gedragstherapie met een graduele opbouw van activiteiten bij patiënten met het chronisch vermoeidheids-syndroom (CVS) of met ME (Myalgische Encephalomyelitis).

Onjuist beeld

Volgens de beide auteurs geven de vermoeidheidswetenschappers in hun publicaties stelselmatig een onterecht positief beeld van de resultaten van hun onderzoek naar de werking van cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. Er zijn onder andere patiënten onderzocht die niet aan CVS lijden. Er is door de onderzoekers geen onderzoek gedaan naar een groep die specifiek uit ME patiënten bestaat. Objectieve metingen, bijvoorbeeld met een activiteitmeter, zijn niet uitgevoerd of de resultaten zijn pas veel later bekend gemaakt. Uit die resultaten blijkt achteraf dat er geen positief effect kan worden aangetoond.

Tegenstrijdige uitspraken

Om de positieve werking van de behandeling te onderbouwen, gebruiken de vermoeidheidswetenschappers subjectieve maten. Dat zijn vooral vragenlijsten die voor en na de behandelperiode door de patiënten worden ingevuld. Op grond van die uitkomsten beweren de onderzoekers dat de patiënten verbeterd zijn of zelfs hersteld. Daarbij maken zij ernstige fouten en spreken zij zichzelf tegen. Patiënten die in het ene onderzoek als beter worden beschouwd, zijn ziek genoeg om als patiënt in te kunnen stromen in andere onderzoeken van dezelfde onderzoeksgroep.

Geen bewijs

De aanname van deze vermoeidheidswetenschappers is dat de patiënten onjuiste ziektegedachten hebben. Daardoor zouden zij hun ziekte in stand houden. Voor deze stelling is geen enkel bewijs gevonden. De analyse toont ook aan dat er geen bewijs is voor de werking van de behandeling. Dit komt overeen met de uitkomsten van de analyse van een groot Brits onderzoek naar de behandeling van CVS. Ook die toont aan dat er ernstige fouten zijn gemaakt en dat er geen bewijs is gevonden voor de werking van de behandeling.

Verstoorde stofwisseling lichaamscellen

Door onderzoekers van universiteiten over de hele wereld is intussen aangetoond dat mensen met CVS of ME een verstoorde stofwisseling hebben in hun lichaamscellen. In plaats van energie wordt juist melkzuur aangemaakt. Dezelfde stof die vermoeide spieren en spierpijn veroorzaakt na een stevige inspanning.

Gevolgen voor de behandeling

De vijf onderzoeken schieten ernstig tekort. De uitkomsten vormen geen bewijs voor de werking van cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie bij CVS. In Groot-Brittannië is intussen besloten dat de behandelrichtlijnen worden aangepast. In de Verenigde Staten is de aanbeveling voor deze behandelingen geschrapt. De behandelrichtlijnen voor CVS in Nederland zijn gebaseerd op deze falende onderzoeken en moeten dus met onmiddellijke ingang worden aangepast.

Frank Twisk, MBA, MBI, BEd, BEc

Drs. Lou Corsius

 

 

Link naar de onderzochte studies

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11265953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947511

http://www.bmj.com/content/early/2003/12/31/bmj.38301.587106.63

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426416

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22385683/

 

 

ME science on a turning point

On Wednesday November 15th mr. A. Rutte member of Parliament send me an answer following my request to react. I very much appreciate his answer and his attention to the cause of ME.

In turn I wrote a reaction

Van: Lou Corsius

Verzonden: zaterdag 18 november 2017 11:45

Aan: Rutte, A.

Onderwerp: Re: Vraag om reactie

 

Dear Sir

Thank you very much for your e-mail! I very much appreciate your attention to the cause of ME.

At this moment the situation concerning ME (and CFS) is that there is not a battle going on between patients on one side and scientists & physiacians on the other side, instead there is severe criticism from scientists toward the researches that claim CBT and GET lead to improvement or recovery of ME and CFS.

Apart from this criticism, more evidence has been found indicating this is a biomedical disease.

The vision on ME and CFS has been dominated during the last two decades by researches that claim patients have false illness beliefs and therefore maintain their own health complaints. These researches have been performed by a group of scientists in the UK and a group of Dutch scientists from NKCV (Dutch Expertise Centre for Chronic Fatigue, formerly part of Radboud UMC) who are strongly related to the British research group. This vision meets severe scientific criticism.

– Recently the large British PACE-trial has been shown to suffer from severe scientific flaws. It is flawed to such an extend that it has no power whatsoever to substantiate the claims. This criticism comes from a large number of scientists. Many of them have signed a request submitted to the Lancet http://www.virology.ws/2016/02/10/open-letter-lancet-again/  and to Psychological Medicine  http://www.virology.ws/2017/03/13/an-open-letter-to-psychological-medicine-about-recovery-and-the-pace-trial/

– A Special Issue of the Journal of Health Psychology has been completely dedicated to the problematic PACE-trial. http://journals.sagepub.com/toc/hpqa/22/9  I sent a copy of the the Journal to the Dutch parliamentary committee on healthcare.

– In the meantime more publications have been presented discussing the shortcomings of the Dutch researches. A recent exemple is the analysis of the Dutch FITNET study https://www.researchgate.net/publication/319068698_FITNET%27s_Internet-Based_Cognitive_Behavioural_Therapy_Is_Ineffective_and_May_Impede_Natural_Recovery_in_Adolescents_with_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_A_Review

– The Agency of Health Research Quality in the United States has indicated there is insufficient evidence to underpin the effectiveness of cognitive behavioural therapy and graded exercise therapy, including the Dutch researches. http://occupyme.net/2016/08/16/ahrq-evidence-review-changes-its-conclusions/

​- In the United Kingdom the NICE-guidelines for the treatment of CFS will undergo a full update. http://www.meassociation.org.uk/2017/09/breaking-news-nice-decides-to-fully-update-its-guideline-on-mecfs-20-september-2017/

– In 2015 The National Academies of Medicine (former IOM) published an extensive report, as you know, stating ME/CFS is not a figment of the mind. It is a serious complex systemic chronic disease. https://www.nap.edu/resource/19012/MECFS_ReportBrief.pdf

​- Prof. dr. Cohen Tervaert, member of the actual advisory committee of the Dutch Health Council on ME, was interviewed in Observant online (online magazine University Maastricht) ME is a dreadful, but not a mental illness, said Cohen Tervaert. https://www.observantonline.nl/English/Home/Articles/articleType/ArticleView/articleId/12027/Myth-ME-is-a-mental-illness

​- Also in The Netherlands some physicians start asking questions about the trustworthiness of the researches that claim effectiveness of CBT and GET in ME and CFS patients. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/cvsme-de-non-dialoog.htm

 

Outside The Netherlands several researches have been done into the biomedical aspects of the disease. These researches show very strong indications that ME/CFS is a disease with a biomedical character. These studies made it clear that applying CBT and GET as a treatment is not only ineffective but can do harm. The cell metabolism on mitochondrial level appears to be severely disrupted and as a consequence physical activity can lead to a worsening of the health situation. Several researches underpinned this phenomenon. There is a long list of publications on the biomedical character of the disease available. We mentioned just some of them below.

– Naviaux USA: http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.full Metabolic features of chronic fatigue syndrome

– Fluge & Mella Norway: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5161229/  Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome

– Fluge & Mella:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132314  B-Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase II Study with Rituximab Maintenance Treatment.

– University of Newcastle: http://www.sciencealert.com/chronic-fatigue-syndrome-low-energy-production-in-cells-metabolic-disease

With this overview I sincerely hope I have informed you adequately about the actual situation. This is not a battle between patients and professionals/scientists. We find ourselves at a turning point. The hypothesis telling us that ME and CFS are based on dysfunctional thoughts could not be substantiated by scientific research. Evidence has been found in several universities all over the world that this is a biomedical disease that cannot be cured applying cognitive behavioural therapy or graded exercise therapy.

To conclude, I ask for your attention to the question why professor Van Gool and professor Severens have misinformed you about the scrutiny applied at IOM/NAM.

I really can’t imagine professor Van Gool himself was misinformed because, according to their website, the Dutch Health Council and IOM/NAM are linked and co-operate. What was the underlying reason for misinforming you?

At least it has been made clear that the Dutch Health Council did not contribute to their image of trustworthiness.

https://www.coyneoftherealm.com/blogs/news/no-seats-on-the-us-institute-of-medicine-advisory-commitees-are-not-for-sale-despite-what-the-dutch-parliament-was-told

 

Kind regards

 

Lou Corsius

 

Keerpunt in de wetenschap omtrent ME en CVS


Op woendag 15 november ontving ik een uitgebreid antwoord van de heer Rutte naar aanleiding van mijn verzoek om te reageren. Ik waardeer zijn reactie en zijn inzet zeer.
Onderstaand mijn antwoord op zijn bericht.
Van: Lou Corsius
Verzonden: zaterdag 18 november 2017 11:45
Aan: Rutte, A.
Onderwerp: Re: Vraag om reactie

Geachte heer Rutte

Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord! Ik waardeer uw inzet voor dit onderwerp zeer.

Op dit moment is de situatie rondom ME (en CVS) dat het geen strijd is tussen patiënten aan de ene zijde en dokters / wetenschappers aan de andere zijde maar dat er vanuit wetenschappelijke hoek ernstige kritiek is op de onderzoeken die claimen dat cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy leiden tot verbetering en genezing van ME en CVS. Naast de kritiek op die onderzoeken worden ook steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen gevonden dat er wel degelijk sprake is van een biomedische aandoening.

De overheersende visie op ME en CVS werd de afgelopen twee decennia bepaald door onderzoeken die claimen dat er sprake is van false illness beliefs waarbij de patiënt zijn eigen klachten in stand houdt. Die onderzoeken zijn verricht door een groep wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk en een groep Nederlandse wetenschappers, met name van het NKCV destijds Radboud UMC, die sterk aan de Britse groep is gelieerd. Die visie staat onder zware kritiek

– Inmiddels is aangetoond dat de grote Britse PACE-trial zodanig ernstige tekortkomingen vertoont dat er geen enkele zeggingskracht aan kan worden verleend. Die kritiek komt van vele wetenschappers. Een grote groep van hen heeft een verzoek getekend en ingediend bij The Lancet http://www.virology.ws/2016/02/10/open-letter-lancet-again/  en bij Psychological Medicine  http://www.virology.ws/2017/03/13/an-open-letter-to-psychological-medicine-about-recovery-and-the-pace-trial/

– een volledige uitgave van het Journal of Health Psychology is gewijd aan de tekortkomingen van de PACE-trial. http://journals.sagepub.com/toc/hpqa/22/9 Een exemplaar van dit tijdschrift heb ik aan de griffier van de vaste kamercommissie VWS gezonden.

– Intussen verschijnen er ook publicaties die de tekortkomingen van de Nederlandse onderzoeken aantonen. Een recent voorbeeld daarvan is de analyse van de Nederlandse FITNET studie https://www.researchgate.net/publication/319068698_FITNET%27s_Internet-Based_Cognitive_Behavioural_Therapy_Is_Ineffective_and_May_Impede_Natural_Recovery_in_Adolescents_with_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_A_Review

– De Agency of Health Research Quality in de Verenigde Staten heeft aangeduid dat er onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie en grade exercise therapy . De Nederlandse onderzoeken vallen daar ook onder. http://occupyme.net/2016/08/16/ahrq-evidence-review-changes-its-conclusions/

​- In het Verenigd Koninkrijk worden de NICE-richtlijnen voor de behandeling van CFS aangepast. http://www.meassociation.org.uk/2017/09/breaking-news-nice-decides-to-fully-update-its-guideline-on-mecfs-20-september-2017/
– In 2015 bracht The National Academies of Medicine (voorheen IOM) het uitgebreide rapport uit, u welbekend, waarin gesteld wordt  ME/CFS is not a figment of the mind. Het is volgens het rapport a serious complex systemic chronic desease. https://www.nap.edu/resource/19012/MECFS_ReportBrief.pdf

​- Prof. dr. Cohen Tervaert, zelf lid van de adviescommissie ME, zegt in een interview in De Observant dat de gedachte dat ME psychisch is op een mythe berust. https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/12026/Mythe-ME-is-een-psychische-ziekte

​- Ook in Nederland beginnen artsen vragen te stellen over de waarachtigheid van de onderzoeken die de werkzaamheid van CGT en GET zouden aantonen. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/cvsme-de-non-dialoog.htm

Op biomedisch vlak vindt in het buitenland  veel onderzoek plaats. Daarin worden duidelijke aanwijzingen gevonden voor de biomedische aard van de ziekte. Deze biomedische ondergrond laat ook zien dat behandelingen met CGT en GET niet alleen niet werken maar zelfs schadelijk kunnen zijn. De celstofwisseling op mitochondriaal niveau blijkt ernstig verstoord waardoor inspanning leidt tot verergering van klachten. Diverse onderzoekers tonen dit aan. Ik noem er slechts enkele maar de lijst is veel langer!

– Naviaux USA: http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.full Metabolic features of chronic fatigue syndrome

– Fluge & Mella Noorwegen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5161229/  Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome

– Fluge & Mella:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132314  B-Lymphocyte Depletion in Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase II Study with Rituximab Maintenance Treatment.
– University of Newcastle: http://www.sciencealert.com/chronic-fatigue-syndrome-low-energy-production-in-cells-metabolic-disease

Met dit overzicht hoop ik u inzicht te hebben verschaft in de feitelijke situatie. Het is geen strijd tussen patiënten enerzijds en wetenschappers en dokters anderzijds. We staan op een keerpunt. Het blijkt dat de idee dat ME en CVS gebaseerd zijn op disfunctionele gedachten niet klopt en het blijkt dat er een biomedische oorzaak is voor deze ziekte(n) die niet met gedragstherapie kan worden genezen.

Tot slot vraag ik nog uw aandacht voor de vraag waarom professor van Gool en professor Severens u verkeerd hebben geïnformeerd over de werkwijze van IOM/NAM. Ik kan me niet voorstellen dat professor van Gool zelf verkeerd was geïnformeerd omdat er een link bestaat tussen De Gezondheidsraad en IOM/NAM zoals hun website (ook toen al) aangeeft. Waarom was het nodig deze verkeerde informatie te verstrekken? Duidelijk is dat de Gezondheidsraad daarmee geen betrouwbare indruk heeft gemaakt.  https://www.coyneoftherealm.com/blogs/news/no-seats-on-the-us-institute-of-medicine-advisory-commitees-are-not-for-sale-despite-what-the-dutch-parliament-was-told

Met vriendelijke groet

Lou Corsius

 

Verzoek aan een lid van de Tweede Kamer

Er is een uitspraak die mij buitengewoon intrigeert. Het gaat om wat de heer Arno Rutte, Tweede Kamerlid en lid van de vaste kamercommissie voor VWS op 15 juni 2016 zei tijdens het gesprek met de voorzitter en vice-voorztter van de Gezondheidsraad over de adviescommissie ME:

‘Je komt bijna in de wereld terecht dat wetenschap ook maar een mening is omdat mensen zo diep de ellende ervaren van hun ziekte dat ze daar geen oplossing in zagen’

Het citaat had betrekking op het advies over de ziekte van Lyme en de heer Rutte verbond er de vraag aan wat er van die situatie geleerd kon worden voor het advies over ME.

Mijn indruk is dat er heel wat vooronderstellingen of misschien zelfs vooroordelen achter deze opmerking schuilgaan. Het is natuurlijk de vraag of mijn indruk juist is en daarom nodig ik op voorhand de heer Rutte uit om te reageren en zijn visie toe te lichten.

Het beeld dat door de heer Rutte wordt opgeroepen is dat van een tweedeling met De Wetenschappers aan de ene zijde en De Patiënten aan de andere zijde. De wetenschappers weten hoe het zit en de patiënten reageren op basis van hun ervaring en vanuit hun ellende, maar zij weten niet hoe het precies in mekaar steekt want zij zijn geen wetenschappers. Hun uitspraken hebben dus minder gewicht.

De uitspraak suggereert ook dat wetenschap staat voor de waarheid; een objectief gegeven. Wetenschap lijkt te staan voor bewezen uitkomsten. Wetenschap is niet zomaar een mening. Het is zorgvuldig onderbouwde kennis die in een rechte lijn leidt tot het bewijs.

Laten we eerst eens naar de betrokken partijen kijken, de wetenschappers en de patiënten. Is het inderdaad zo dat de wetenschappers de wetenden zijn en de patiënten de onwetenden? Zijn wetenschappers de objectieven en patiënten de subjectieven?

Wetenschappers zijn hooggeleerde mensen die op zoek zijn naar de de waarheid. Ze stellen alles in het werk om zonder enig eigenbelang, op objectieve wijze en volstrekt onbaatzuchtig uit te vinden of een behandeling werkt. Als zij hun onderzoek hebben uitgevoerd, geven de uitkomsten onweerlegbaar aan hoe het zit.
De werkelijkheid zit iets anders in mekaar. Wetenschappers kunnen een belang hebben bij de (positieve) uitkomsten van hun onderzoek. In het geval van ME of CVS gaat het om mensen die als psycholoog of arts werkzaam zijn en die uitvoering geven aan een behandeling die ze zelf ontwikkeld hebben. Hun belang is te bewijzen dat de behandeling werkt. Dat is van belang voor de instandhouding van hun behandelinstituut, voor hun inkomen en voor hun wetenschappelijke aanzien. Immers, stel je voor dat de behandeling niet werkt! Dan kun je wel inpakken toch?
Zij hebben onderzoek gedaan naar de werking van de behandeling. De keuzes die ze in de onderzoeksopzet hebben gemaakt, zijn van invloed op de uitkomsten. Zijn de wetenschappers daarmee de wetenden? Het is van groot belang dat er wordt onderzocht hoe de bevindingen tot stand zijn gekomen. Dat kan niet gebagatelliseerd worden met de suggestie dat er een situatie ontstaat dat wetenschap ook maar een mening is. Voor wetenschap is het essentieel dat een onderzoek kritisch wordt bekeken

En wie zijn de patiënten? Dat zijn de gewone mensen die een ziekte hebben opgedaan of die denken dat ze ziek zijn. Ze hebben natuurlijk wel hun eigen ervaring met de ziekte, maar het zijn leken die niet weten hoe het echt zit. Het feit dat ze ziek zijn en diepe ellende ervaren, maakt dat ze de uitkomsten van het volstrekt onpartijdig wetenschappelijk onderzoek niet willen aanvaarden. Hun familieleden en anderen aan de zijde van de patiënten worden meegesleept in de ziekte van de patiënt. Zij hebben geen realistisch oordeel over de situatie. Dat is het beeld dat de woorden van Arno Rutte oproepen: de onwetenden die door de wanhoop over de ellende niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden en roepen dat wetenschap ook maar een mening is. Volgens de vermoeidheidswetenschappers zijn zij zelfs ziekte instandhoudende factoren. Diezelfde wetenschappers claimen dat het een kleine groep patiënten is die in opstand komt tegen de bevindingen. Niet de moeite waard om daar aandacht aan te besteden.

Wat zegt Bleijenberg zelf van alle kritiek? Weinig. „Ik wil niet in discussie met dit soort mensen”, laat hij weten. „Er valt niet met hen te praten. Het is maar een kleine groep, minder dan vijf procent van de patiënten, die niets moet hebben van psychologische behandelingen. Ons centrum is wereldwijd bekend. Onze behandeling is dé behandeling voor chronische vermoeidheid. De enige waarvan de effectiviteit is aangetoond.”  https://www.trouw.nl/home/vechten-tegen-vermoeidheid~a8c0f6b8/

De groep patiënten met ME of CVS en degenen die naast hun staan, bestaat uit een groot aantal mensen met een gevarieerde achtergrond. Daaronder zijn ook artsen, psychologen, gezondheidswetenschappers, biochemici, etc. Vanuit deze groep (uit binnen- en buitenland) zijn wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin goed gedocumenteerd wordt aangetoond dat het vermoeidheidsonderzoek in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk ernstige wetenschappelijke tekortkomingen kent. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde kritieken van hoogopgeleide mensen die niet afgedaan kunnen worden als de mening van patiënten die als gevolg van hun diep ervaren ellende de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek ook maar een mening noemen.
Dan spreken we nog niet van de internationale wetenschappers, geen patiënten, die ernstige kritiek uiten op de Britse en Nederlandse vermoeidheidsonderzoeken. De kritiek leidt tot belangrijke resultaten. Op de website van de CDC zijn de aanbevelingen voor cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy inmiddels verwijderd. De Agency for Healthcare Research Quality heeft eveneens de standpunten aangepast. In het Verenigd Koninkrijk is onder invloed van alle kritiek besloten dat de NICE-richtlijnen voor de behandeling van cvs worden herzien.

Tot slot de vooronderstelling dat wetenschap objectief is, integer, de waarheid weergeeft en dat men er op kan vertrouwen. Tot een paar jaar geleden geleden had ik die gedachte ook. Intussen heb ik aan de hand van publicaties over vermoeidheidsonderzoeken geleerd dat het een buitengewoon naïeve gedachte was.
In de vermoeidheidsonderzoeken zijn alle wetenschapsregels met voeten getreden. ik noem enkele voorbeelden. Bij alle voorbeelden kan ik een uitgebreide onderbouwing leveren. Omwille van de leesbaarheid heb ik die hier niet opgenomen.

Wetenschappelijke tekortkomingen, enkele voorbeelden:
– er wordt in Nederlands onderzoek de suggestie gewekt dat patiënten met CVS (CDC criteria) onderzocht werden, terwijl bij goed lezen blijkt dat deze suggestie niet juist is.
– Onwelgevallige uitkomsten worden niet vermeld of pas veel later gepubliceerd.
– De definitie van herstel of verbetering is post hoc opgesteld.
– Er is in een aantal gevallen geen controlegroep of de controlecondities voldoen niet aan de eisen die daaraan gesteld worden.
– Dezelfde waarden die in het ene onderzoek worden gehanteerd om te bepalen dat iemand hersteld is, geven in andere onderzoeken aan dat de patiënten ziek genoeg zijn om geincludeerd te worden in het onderzoek.
– Statistisch significante verschillen die klinisch geen enkele betekenis hebben worden opgeblazen en gepresenteerd als bewijs voor verbetering.

Een exemplaar van de bijzondere uitgave van het Journal of Health Psychology over de PACEtrial en een afdruk van het artikel van Gatineh en Vink over de Nederlandse FITNET studie heb ik aan de vaste kamercommissie voor VWS en aan de Gezondheidsraad gestuurd. Onderstaand treft u voor de volledigheid een link aan naar deze publicaties en een aantal andere kritische artikelen. Meer zal nog volgen.
Tevens zend ik u de link naar enkele artikelen over de onderzoeken die de biomedische aard van de ziekte aantonen en een link naar het IOM rapport over het fysieke karakter van ME en CVS. Dat is het rapport van de instantie waar de voorzitter van de Gezondheidsraad u verkeerd over informeerde.

Hoe denkt u erover meneer Rutte?

1. Hoe ziet u wetenschappers en patiënten in deze kwestie?
2. Hoe beoordeelt u de kritiek die op de vermoeidheidsonderzoeken wordt gegeven?
3. Bent u nog steeds beducht dat we in de situatie terechtkomen dat wetenschap ook maar een mening is?
4. Bent u nog steeds van mening dat patiënten de uitkomsten van onderzoek niet accepteren omdat ze als gevolg van hun diepe ellende die uitkomsten niet als een oplossing kunnen zien?
5. Wat vindt u van het feit dat mensen in de adviescommissie ME zijn benoemd die hebben bijgedragen aan de ernstig mankerende vermoeidheidsonderzoeken?
6. Hebt u zich afgevraagd waarom het IOM (tegenwoordig NAM) door de voorzitter van de Gezondheidsraad in een verkeerd daglicht werd gesteld?
7. Vindt u nog steeds dat de Gezondheidsraad dit traject gedegen aanpakt?

http://journals.sagepub.com/toc/hpqa/22/9

https://www.researchgate.net/publication/319068698_FITNET%27s_Internet-Based_Cognitive_Behavioural_Therapy_Is_Ineffective_and_May_Impede_Natural_Recovery_in_Adolescents_with_Myalgic_EncephalomyelitisChronic_Fatigue_Syndrome_A_Review

http://senseaboutscienceusa.org/pace-research-sparked-patient-rebellion-challenged-medicine/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186802

http://www.pnas.org/content/113/37/E5472.full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26132314